Våra tjänster

Våra tjänster

Skall du påbörja ett nytt projekt?

Har du en projektidé som du vill utvärdera?

- Plynova hjälper dig till framgång!

Vår kvalitetspolicy

Att kunden skall bli så nöjd att den blir
en återkommande kund.

Det är vår målsättning att tillgodose våra kunders förväntningar vid varje enskild uppdrag. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster.

Vår miljöpolicy

När tillfälle ges ska vi påverka kunder och intressenter att minska sin miljöpåverkan vid samhällsbyggnation.

Kompetens viktigaste faktorn för ett lyckat projekt

En kompetent projektledare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för ett lyckat projekt. Att anlita extern hjälp är till stor nytta. Du får infallsvinklar och har möjlighet att avsätta tid och resurser till annat.

Följande tjänster är ett axplock av det vi erbjuder.
I övrigt har vi goda möjligheter att finna lösningar genom vår branschkännedom liksom vårt nätverk
av möjliga samarbetspartners.

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB