Om Plynova

Vi är ett kompetenskraftigt företag inom
bygg och projektledning, som befinner
sig i tillväxtfas.

Kompetens

Styrkan hos Plynova ligger i att anpassa sig och förstå kundens behov. Med vår erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen anpassar vi oss på bästa sätt till de olika kunduppdragen.

Med mångårig erfarenhet i arbete med projekt inom nyproduktion, förvaltning, ombyggnation och utredningar bidrar vi till att du som kund kan känna dig trygg med vår kompetens.

Vi genomför dina projekt med kvalité, öppenhet, affärsmannaskap och förtroende.

 

Bakgrund

Plynova är ett konsultföretag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi finns i Örebro, men utför även uppdrag i hela mellansverige.

Vår ambition är att växa i takt med uppdragen vilka omfattar projekt- och byggledning av hus, infrastrukturprojekt och projektadministration.

 

 

 

Referenser

Vi har redan många uppdrag med återkommande kunder som exempelvis  ÖBO / Örebro bostäder,

Fortifikationsverket, Sita Sverige, Atlas Copco, Örebroporten, Västerporten, AGA Gas - Linde Group.

Industritornet med flera

Utefter önskemål presenterar vi gärna strukturer och arbetsmodeller samt referenser från tidigare projekt.

 

Plynova AB

Kaserngården 8B

703 65 Örebro

 

Copyright © Plynova AB